Eli Folkestadås

Biografi


Manager
Urban Jungle Project Development AS

Eli er en kløpper av en business developer med over 20 års erfaring fra noen av verdens mest respekterte selskaper.

Eli har en enorm bredde av erfaring fra ulike stillinger i finanssektoren, inkludert corporate finance, investment banking og asset management fra selskaper som DNB, Pareto, J.P. Morgan Chase, m. fl. I tillegg har hun mange års erfaring fra forretningsutvikling i norske og internasjonale advokatfirmaer, inkludert DLA Piper og Simonsen Føyen.

Gjennom den tiden Eli har jobbet i Urban Jungle har hun opparbeidet en unik kompetanse innen utvikling- og forvaltning av næringseiendommer. Dette inkluderer kompliserte bruksendringsprosesser av gamle forretningslokaler, rehabilitering og modernisering av butikklokaler samt konvertering og oppbygging av «state of the art» cafe- og restaurantlokaler.

Bruksendringer er krevende prosesser i tett dialog med arkitekter, gårdeiere, leietakere, sameier og leverandører der alt må utføres ihht. særdeles krevende lovpålagte TEK-krav. Prosessene inkluderer i så måte konstruktivt samarbeid med aktører som Plan- og Bygningsetaten, Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og Byfornyelsesetaten, Næringsetaten, Arbeidstilsynet, m.fl.

Noen av de nye tilskuddene Eli har vært med å utvikle er bl.a. The Nighthawk Diner (Frogner), Tine-eide Heimatt cafe (Grünerløkka) og Bar Albatross (Torshov). Disse konseptene har blitt veldig godt motatt av markedet og tilført nabolagene noe nytt og spennende.

Eli er en aktiv nettverksbygger og har brukt mye tid på styrearbeid og utvikling av The British Norwegian Chamber of Commerce og The American Chamber of Commerce i Norge. Hun har også sittet i styret i Bien Sparebank og yA Bank.

Eli er jurist fra Universitet i Oslo med tilleggsutdannelse på Masternivå i finans og ledelse fra BI i Oslo og KTH i Stockholm.

← Tilbake