Lars Kvadsheim

Biografi


Chief Operating Officer
Urban Jungle AS

Kvadsheim er en skikkelig «hands on» leder med lang erfaring med oppbygging av nasjonale og internasjonale bedrifter. Han er opptatt av mennesker, deres adferd, og hvordan det påvirker god byutvikling.

Kvadsheim er Chief Operating Officer (COO) i Urban Jungle gruppen og er en del av ledergruppen i konsernet.  Hans hovedansvar er å videreutvikle konsernet, samt at han har overordnet ansvar for alle konsernets operative virksomhetsområder. Kvadsheim har utstrakt internasjonal erfaring fra bilbransjen, der han de siste årene har hatt ansvar for å bygge opp det Nordiske teamet til Tesla.  Han har også erfaring fra shipping, entreprenør, og butikkbransjen.

I løpet av sin karriere har Kvadsheim deltatt i å bygge opp flere selskap. Han har bred erfaring fra gründervirksomheter, men også fra store industrielle plattformer. Han forstår verdien av innsats, godt samspill og medvirkning.

Kvadsheim har erfaring fra ledende selskap som Tesla, HENT, Höegh, Kiwi m.m. I tillegg har Kvadsheim bakgrunn som yrkesmilitær fra Marinen.

Kvadsheim har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI og militær utdannelse fra Sjøkrigsskolen.

 

← Tilbake