Tjenester

Eiendomsdrift-og forvaltning


Investering i- ogkjøp av eiendom


  • Investeringer
  • Kjøp av eiendom

Utviklingav tomterog eiendommer


  • Utvikling av tomter
  • Utvikling av eiendommer

Plansaker, prosjektering,og byggeledelse


  • Plansaker
  • Prosjektering
  • Byggeledelse

Sosiale medier, markedsføring,og arrangementer


  • Sosiale medier
  • Markedsføring
  • Arrangementer

Informasjon om våre tjenesteområder kommer snart.

Om oss

Hvem er vi


Urban Jungle er en av Norges ledende eksperter innen nabolagsutvikling. Vår kompetanse er først og fremst rettet mot utvikling og forvaltning av næringslokaler på gateplan samt aktivisering av gatene og nabolagene rundt. Urban Jungle-gruppen tilbyr tjenester innen investering, utvikling, forvaltning, rådgivning, utleie, pop ups, og aktivisering. Dette gjør Urban Jungle til en av Norges mest komplette leverandører av tjenester rettet mot utvikling av urbane bygulv og byrom.

Nabolagsutvikling


Nabolagsutvikling er et begrep utarbeidet av Urban Jungle i 2013. Nabolagsutvikling innebærer kort og godt å øke næringsgrunnlaget i et nabolag til glede for fellesskapet. Det inkluderer initiativer for å aktivisere eiendommer, bygulv og områder, i kombinasjon med for eksempel felles investeringer, oppgraderinger, og andre samarbeidsprosjekter som beriker fellesskapet og nabolaget.

Vår suksessformel er å kombinere eiendoms-, konsept-, og byutvikling. Disse tre faktorene har vist seg over tid å skape merverdier for både gårdeiere, leietakere, og ikke minst nabolagene rundt. Urban Jungle har med andre ord en stor sosial komponent inkludert i vår operative filosofi.

Våre tjenester


Urban Jungle tilbyr følgende tjenester:

1) Investering, utvikling og forvaltning
2) Rådgivning
3) Utleie
4) Pop Ups
5) Aktivisering

Les mer om disse tjenestene ved å klikke på linkene over.

Lidenskap


Urban Jungle er bygget opp rundt lidenskap for eiendom, konsept, og byutvikling. Vi lever og ånder for det urbane livet og et av hovedmålene med våre eiendomsaktiviteter er å være med på å gjøre nabolagene vi jobber i mer spennende og pulserende.

Internasjonal ekspertise


Inspirasjonen og kompetansen innen urban eiendom og byutvikling har initiativtakerne til Urban Jungle bygget opp gjennom mange års eiendomserfaring fra metropoler og storbyer som New York City, San Francisco, San Diego, London, Paris, Berlin, København, Stockholm, Oslo, m.m.

Historikk


Urban Jungle ble etablert sommeren 2013, med mål om å profesjonalisere forvaltning av næringslokaler på gateplan i Oslos bydeler. Det ble raskt klart at dette markedssegmentet manglet faglig kunnskap og at det var stor mangel på tilbydere av profesjonelle tjenester. Med basis i dette måtte Urban Jungle selv ansette folk og utvikle den nødvendige spisskompetansen in-house for å lykkes med vår satsning. Denne kunnskapen ble raskt ettertraktet, og Urban Jungle utvidet etterhvert businessen til også å tilby konsulenttjenester til eksterne gårdeiere, næringsdrivende og foreninger.

Få nyheter og oppdateringer først med nyhetsbrev!

Meld deg på her

Forvaltning

Hva gjør vi


Urban Jungle er en investor, utvikler, og forvalter av urbane eiendommer, med spisskompetanse innen næringslokaler på gateplan. Vi fokuserer på urbane bydeler og investerer i både up and coming-områder og godt etablerte nabolag.

Posisjonering


Urban Junge er en ledende aktør innen utvikling og forvaltning av næringslokaler på gateplan, og en av særdeles få i Norge som har dette som eneste satsningsområde.

Verdiskapning


Vår suksessformel er å kombinere eiendoms-, konsept-, og byutvikling. Disse tre faktorene har vist seg over tid å skape merverdier for både gårdeiere, leietakere, og ikke minst; nabolagene rundt.

In-house-kompetanse


En forutsetning for å gjennomføre en vellykket investering, er å ha den nødvendige kunnskap og erfaring in-house. Selv om Urban Jungle arbeider tett med en håndfull eksterne eksperter og konsulenter, besitter vi kjernekompetansen selv.

Proaktivitet


Vellykkede investeringsprosjekter handler om lederskap, planlegging, og operativ gjennomføring. Urban Jungle har en proaktiv forretnings- og lederstil som gjør oss i stand til å skape merverdier gjennom hele investeringsperioden.

Aktivt eierskap


For Urban Jungle er det avgjørende å sitte i førersetet under hele investeringsprosessen, fordi aktivt eierskap ikke lar seg outsource. Dette betyr at vi er involvert i og administrerer hele investeringssyklusen, inkludert kjøp, finansiering, dokumentasjon, drift og forvaltning, utleie, og til slutt, salg av investeringen.

Institusjonelle standarder


Urban Jungle strukturerer våre investeringer i tråd med internasjonalt anerkjente, institusjonelle standarder. Ved å følge retningslinjer utgitt av ledende bransjeorganisasjoner sikrer Urban Jungle at best-in-class forvaltningspraksis etterfølges.

Erfaring


I løpet av de siste 16+ årene har partnerne i Urban Jungle vært med å kjøpe opp eiendom verdt mer enn 40 milliarder kroner over store deler av Europa og USA. Grunnleggerne av selskapet har med andre ord betydelig kunnskap og erfaring å bidra med.

Rådgivning

Hva gjør vi


Urban Jungle er en av Norges fremste rådgivere innen utvikling og programmering av næringsarealer på bakkeplan i små og store byutviklingsprosjekter. Vi tilbyr tjenester innen markedsanalyse, konseptutvikling, designoptimalisering, programmering, utvikling av leietakermiks, utleie, samt forvaltning og aktivisering i etterkant av prosjektets ferdigstillelse.

Rådgivningsprosess


For å optimalisere arealene på bakkeplan, starter rådgivningen allerede når prosjektene er på tegneblokken. Urban Jungle jobber aktivt med utviklerne, arkitektene, og planmyndighetene i designfasen for å utvikle bygulvskonsepter som bidrar positivt til utviklingen av området. Vi gjør markedsanalyser og brukerundersøkelser for å optimalisere bygulvet, tilpasset markedets ønsker og behov. Prosessen avsluttes med å finne riktig miks av leietakere og forhandle leieavtaler. I etterkant av prosjektets ferdigstillelse står vi ofte for forvaltningen av næringsarealene, samt aktivisering av området, for å sikre et nytt og levedyktig bygulv.

Investering- og utviklingserfaring


I løpet av de siste 16+ årene har partnerne i Urban Jungle vært med på å kjøpe opp og utvikle eiendom verdt mer enn 40 milliarder kroner over store deler av Europa og USA. Grunnleggerne av selskapet har med andre ord betydelig kunnskap og erfaring å bidra med.

Internasjonal byutviklingskompetanse


Ekspertisen vår innen utvikling av bakkeplans arealer har initiativtakerne til Urban Jungle bygget opp gjennom mange års eiendomserfaring fra metropoler og storbyer som New York City, San Francisco, San Diego, London, Paris, Berlin, København, Stockholm, Oslo, m.m.

Våre kunder


Våre rådgivningskunder består typisk av eiendomsutviklere, gårdeiere, forvaltere, etc. Eksempler på eksisterende kunder:
Stor Oslo, Selvaag Eiendom, Anthon B. Nilsen Eiendom, OBOS Forretningsbygg, Veidekke Eiendom, Skanska, Obos Basale, Norwegian Property, m.fl.

Utleie

Trenger du et et lokale?


Er du på jakt etter et lokale kan vi bistå deg i denne prosessen. Klikk her og fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.

Hva gjør vi


Urban Jungle er en av landets ledende utleiemeglere med fokus på butikk-, handels-, og bevertningslokaler i urbane strøk. Vi er en av få aktører i Norge som ene og alene fokuserer utleie av næringsarealer på bakkeplan.

Prosjektmegling


Urban Jungle jobber primært med utleie i forbindelse med utvikling av nye/større prosjekter, bydeler, m.m. hvor målet i tillegg til å leie ut selve lokalene er å forbedre og/eller utvikle spennende nabolag.

Team


Utleieteamet er nøye sammensatt og representerer noen av Norges best kvalifiserte innen dette segmentet som samlet har over 50 års relevant erfaring.

Utleieprosess


Urban Jungles utleieprosess er proaktiv og starter allerede når prosjektene er på tegneblokken. Vi jobber aktivt med utviklerne, arkitektene, og planmyndighetene i designfasen for å utvikle bygulvskonsepter som bidrar positivt til utviklingen av området. Vi gjør markedsanalyser og brukerundersøkelser for å optimalisere bygulvet, tilpasset markedets ønsker og behov. Prosessen avsluttes med å finne riktig miks av leietakere og forhandle leieavtaler. I etterkant av prosjektets ferdigstillelse står vi ofte for forvaltningen av næringsarealene, samt aktivisering av området, for å sikre et nytt og levedyktig bygulv.

Brukernettverk


Vårt team har lang erfaring fra bransjen og et stort nettverk blant gårdeiere og leietakere i dette segmentet. I tillegg har vi utviklet en unik database med oversikt over 5000 leietakere, som legger grunnlaget for rask og effektiv markedsføring ved gjennomføring av utleieoppdrag.

Meglerforetak


Urban Jungle er et fullverdig meglerforetak med godkjennelse fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.

Våre kunder


Våre kunder innen utleie består typisk av eiendomsutviklere, gårdeiere, forvaltere, etc. Eksempler på eksisterende kunder:
Stor Oslo, Selvaag Eiendom, Anthon B. Nilsen Eiendom, Veidekke Eiendom, Obos Basale, Norwegian Property, m.fl.

Pop ups

Trenger du et pop up lokale?


Er du på jakt etter et pop up-lokale kan vi bistå deg i denne prosessen. Klikk her og fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.

Hva gjør vi


Urban Jungle er Norges første og største pop up-byrå og bistår butikker, designere, kunstnere, og andre brukere med identifisering, utvikling og gjennomføring av pop up-butikker/konsepter. I tillegg hjelper vi eiendomsbesittere med å fylle deres tomme lokaler med nye og innovative konsepter som er med å skape liv i nabolaget.

Hva er en pop up butikk?


En butikk med kort tiltenkt levetid. Brukes primært i markedsføringssammenheng i forbindelse med produktlanseringer, markedsføringsstunts, visninger, etc. Mange benytter seg også av muligheten til å teste kundegrunnlaget i et gitt marked og ikke minst etablere dialog og kommunikasjon med kundegruppen sin.

Hvem benytter seg av det?


Fordelen med pop ups er at de er fleksible og at det bare er kreativiteten som begrenser pop up-konseptet. Innen handel ser vi kjeder, uavhengige butikker, designere, agenturer m.m. som benytter seg av pop ups. I tillegg er pop ups ekstremt populært blant aktører innen kunst & kultur, som benytter tomme lokaler til utstillinger, etc. Pop ups er også populært i event-bransjen i forbindelse med produktlanseringer, mottagelser, visninger, m.m.

Byutviklingsverktøy


Urban Jungle ser på pop ups som et særdeles verdifullt og spennende ‘byutviklingsverktøy’ som er med på å skape liv og aktiviteter i lokaler som ellers står tomme; noe som er bra for gårdeiere, leietagere, og ikke minst; nabolagene rundt! Pop Ups et særdeles effektivt verktøy som kan benyttes til å bekjempe den mye omtalte sentrumsdøden.

Hvilke fordeler bringer pop ups?


For brukere tilbyr pop ups en unik markedsføringsmulighet i en kort periode og i lokaler brukerne ofte ellers ikke ville hatt mulighet til å eksponere seg i. Når det gjelder gårdeiere så er pop ups en fantastisk mulighet til å holde liv og aktivitet i ellers tomme lokaler, noe som øker attraktiviteten på lokalet. For et handelsområde er pop ups ekstremt viktig da de tilfører mye etterlengtet aktivitet og oppmerksomhet samt bringer folk til området.

Norges første & største markedsplass


Da Urban Jungle startet med nabolagsutvikling i 2013 var en av de største utfordringene vi møtte alle butikklokalene som stod tomme rundt om i nabolagene. For å bedre situasjonen hentet Urban Jungle inspirasjon fra London og New York City og ‘importerte’ pop up-konseptet til Norge, med mål om å etablere Norges første markedsplass for formidling av tomme lokaler til bruk i pop up-virksomhet.
“POP UP by Urban Jungle” ble etablert høsten 2013 som den første aktøren av sitt slag i Norge og er pr. dags dato Norges største markedsplass for formidling av pop-up lokaler.

Våre kunder


Urban Jungle jobber med et bredt utvalg av aktører som ønsker eksponering via pop up butikker, inkl. Ikea, Wool Land, Sail Racing, Dapper, Jacob Cohen, Olive Tree, m.fl.
Eksempler på eiendomsbesittere som bruker pop ups til å øke attraktiviteten på sine eiendommer inkluderer Norwegian Property (Aker Brygge), Steen & Strøm, Thon, Aspelin Ramm, m.fl.

Aktivisering

Hva gjør vi


Urban Jungle er Norges første aktiviseringsbyrå innen eiendom og byutvikling som tilbyr tjenester som skal skape liv og røre, tiltrekke flere besøkende, øke kundetilfredsheten, samt øke omsetningen i og rundt urbane byrom, handelsområder, m.m. Vi hjelper blant annet gårdeiere, eiendomsutviklere, handels- og næringsorganisasjoner og sentrumsforeninger med å skape blest og oppmerksomhet rundt deres interesser.

Våre aktiviteter får ting til å skje! Vi lager ikke bare strategier og planer, men sørger for praktisk gjennomføring. Ved hjelp av Urban Jungle-verktøyene trekker vi mennesker, aktiviserer dem og skaper varige verdier – samt slag på kassa.

Hva er aktivisering


Aktivisering er ikke et nytt begrep. Det vi kan tilby som er nytt og unikt derimot, er å tilby det som et markedsføringskonsept. Urban Jungle bruker skreddersydde verktøy for å aktivisere eiendom, kjøpesentre, offentlige rom og sentrumsområder.

Verdiskapning


I en tid der tradisjonelle markedstiltak ikke lenger er like effektive, har forbrukerne en helt annen forventning til opplevelser og må nås på nye og innovative måter.

Resultatet av aktiviseringstiltakene Urban Jungle har utviklet, er at de skaper liv, tiltrekker mennesker, øker kundetilfredsheten, og øker omsetningen på en rask og kostnadseffektiv måte – enten det er et strakstiltak eller brukes systematisk over tid.

Aktivisering er særdeles effektiv markedsføring, fordi våre tiltak er action-orienterte, kan settes i gang raskt, og gir høy avkastning i forhold til andre og mer tradisjonelle metoder.

Aktiviseringsverktøy/Tiltak


Enten det gjelder å hype opp et produkt, et lokale, eller utvikle et område, er vår verktøykasse rikt sammensatt. Eksempler på virkemidler:

– Tematiserte markeder (eks, mat, jul, markedsdager, etc.)
– Pop up butikker, stands, boder, food trucks, m.m.
– Show, konserter, festivaler, sportsarrangementer, etc.
– Events (utekino, etc.)
– Lanseringer (produkter og kolleksjoner, bokslipp, etc)
– Vernissager (utstillinger, kunst, etc)
– Installasjoner
– Digitalisert markedsføring (sosiale medier)
– Temporære tiltak & møteplasser (benker, solstoler, etc)

Det er summen av våre aktiviseringstiltak som skaper den genuine opplevelsen for forbrukeren, og selv om vi kan tilby separate tiltak, er det totaliteten som gir de beste resultatene.

Alle våre aktiviseringstiltak og strategier sys sammen med en sømløs digital markedsføring og en utstrakt bruk av sosiale medier. Vi spesialtilpasser bruk av virkemidler til kundens overordnede mål og strategi.

Hva aktiviserer vi?


Det aller meste lar seg aktivisere, men her er et utdrag av de mest populære aktiviseringsbehovene:

– Sentrumsområder
– Handlegater
– Kjøpesentre
– Butikklokaler
– Offentlig byrom (torg, plasser, parker, etc)

Sentrum/destinasjonsutvikling


Mange av Norges byer og tettsteder sliter med sentrumsdød. Urban Jungle våger å påstå at dette er fordi stedet ikke evner å gjøre seg konkurransedyktig i forhold til andre bo-, arbeids, og handelsdestinasjoner.

Selv om sentrumsdød er et utbredt fenomen rundt om i verden, er det dog byer og områder som har klart å snu den negative trenden, reposisjonere seg og fremstå som attraktive igjen.

Fellesnevneren for disse er at aktivisering av byen, områdene, etc har vært avgjørende for å løfte disse områdene til å bli attraktive, livlige, og bærekraftige samfunn.

Satt i system, kan Urban Jungles aktiviseringsteam bygge strategier og gjennomføre konkrete tiltak på overordnet nivå. Slik kan et område igjen fremstå som attraktivt både å bo og oppholde seg i, samt etablere seg i for næringsdrivende

Våre kunder


Våre aktiviseringskunder er gårdeiere, eiendomsselskaper, sentrumsforeninger, handelsorganisasjoner, m.fl.Eksempler på eksisterende kunder:
Norwegian Property (Aker Brygge), Obos Forretningsbygg, Obos Basale, Aspelin Ramm, Infill, m.fl.

Advisory board

Urban Jungle henter råd og inspirasjon fra sitt Advisory Board bestående av dyktige medlemmer med høy kompetanse på sine respektive felt. Medlemmene representerer et mangfold av kompetanse og bakgrunn, noe som hjelper Urban Jungle å holde seg oppdatert på det siste innen urbane trender. Under finner du en oversikt over medlemmene av vårt Advisory Board samt deres bakgrunn:

Alistair Dixon


Kai Krüger Henriksen


Spesialrådgiver konsern
Veidekke ASA

Biografi →

Nicolai Riise


Arkitekt MNAL, adm. dir & partner
MAD AS

Biografi →

Jannik K. Falck


Team

Initiativtakerne bak Urban Jungle har lang ledererfaring basert på oppbyggingen av en rekke vellykkede eiendomsorganisasjoner. Disse inkluderer investerings- og forvaltningsplattformer, eiendomsutviklingsorganisasjoner, forsknings-, opplæring- og konferanseorganisasjoner samt en rekke eiendomsrelaterte non-profits og nettverksgrupper.

Resten av teamet er nøye satt sammen og representerer noen av Norges best kvalifiserte folk innen bakkeplanssegmentet og som alle lever og ånder for by- og nabolagsutvikling. Under kan du lese mer om teamet vårt samt deres bakgrunn:

Urban Jungle


Espen Thøgersen

Chief Executive Officer (CEO)
Urban Jungle AS

Biografi →

Andreas Borch-Nielsen

Partner
Urban Jungle AS

Biografi →

Urban Jungle Business Management


Preben Riska

Daglig leder, Fagansvarlig
Urban Jungle Business Management AS

Biografi →

Natalie Andersen

Regnskapssjef
Urban Jungle Business Management AS

Biografi →

Urban Jungle Project Development


Eli Folkestadaas

Manager
Urban Jungle Project Development AS

Biografi →

Urban Jungle Consulting


Espen Thøgersen

Chief Executive Officer (CEO)
Urban Jungle AS

Biografi →

Urban Jungle Brokerage


Henrik Borthen

Bygulvsutvikler
Urban Jungle Brokerage AS

Biografi →

Henrik Østermann

Nabolagsutvikler
Urban Jungle Brokerage AS

Biografi →

Eli Folkestadaas

Utleie
Urban Jungle Brokerage AS

Biografi →

Hege H. Henriksen

Fagansvarlig – Utleie
Urban Jungle Brokerage AS

Biografi →

Urban Jungle Agency


Elisabeth S. Thompson

Leder
Urban Jungle Agency

Biografi →

Torill Hallingstad

Prosjektleder/Koordinator
Urban Jungle Agency

Biografi →

Rie H. Jamholt

Digital Markedsfører
Urban Jungle Agency

Biografi →

Siri Linn Sannes

Junior Prosjektleder
Urban Jungle Agency

Biografi →

Kontakt

Urban Jungle


Espen Thøgersen

Espen Thøgersen
Chief Executive Officer (CEO)
Nabolagsutvikler
M: +47 991 05 352
E: et@urbanjungle.no

Andreas Borch-Nielsen

Andreas Borch-Nielsen
Partner
Nabolagsutvikler
M: +47 911 37 244
E: abn@urbanjungle.no

Urban Jungle Business Management


Preben Riska
Daglig leder, Fagansvarlig
Nabolagsutvikler
M: +47 450 75 366
E: pr@urbanjungle.no

Natalie Andersen
Regnskapssjef
Nabolagsutvikler
M: +47 960 12 777
E: na@urbanjungle.no

Urban Jungle Project Development


Eli Folkestadaas
Manager
Nabolagsutvikler
M: +47 926 46 462
E: ef@urbanjungle.no

Urban Jungle Consulting


Espen Thøgersen

Espen Thøgersen
Chief Executive Officer (CEO)
Nabolagsutvikler
M: +47 991 05 352
E: et@urbanjungle.no

Urban Jungle Brokerage


Henrik Borthen
Bygulvsutvikler
Nabolagsutvikler
M: +47 480 37 683
E: hb@urbanjungle.no

Hege H. Henriksen
Fagansvarlig Utleie
Nabolagsutvikler
E: hhh@urbanjungle.no

Henrik Østermann

Nabolagsutvikler
M: +47 90 71 32 75
E: ho@urbanjungle.no

Eli Folkestadaas
Utleie
Nabolagsutvikler
M: +47 926 46 462
E: ef@urbanjungle.no

Urban Jungle Agency


Elisabeth S. Thompson

Elisabeth S. Thompson
Leder
Nabolagsutvikler
M: +47 902 66 121
E: est@urbanjungle.no

Torill Hallingstad
Prosjektleder
Nabolagsutvikler
M: +47 40 47 29 54
E: th@urbanjungle.no

Rie H. Jamholt
Digital Markedsfører
Nabolagsutvikler
M: +47 926 60 024
E: rh@urbanjungle.no

Siri Linn Sannes
Junior Prosjektleder
Nabolagsutvikler
M: +47 93 68 09 51
E: ss@urbanjungle.no

Vår adresse er


Urban Jungle AS

Besøksadresse:
Niels Juels gate 7
0272 Oslo
Norway

Postadresse:
Niels Juels gate 7
0272 Oslo
Norway

Følg oss i sosiale medier