Andreas Borch-Nielsen

Biografi


Andreas Borch-Nielsen

Partner
Urban Jungle AS

Andreas er en seriegründer og har vært en sentral figur i det norske eiendomsmarkedet de siste 15 årene.

Før Andreas startet i Urban Jungle, var han administrerende direktør i NæringsEiendom AS, en av Norges største eiendomsrelaterte mediehus. NæringsEiendom AS utgir det trykte magasinet NæringsEiendom, diverse nyhetsbrev på nett og driver en av de største nettbaserte utleieplattformene i Norge. De har også utviklet et fullskala PR-byrå som er spesialisert innen næringseiendom.

Parallelt med drift og oppbygging av NæringsEiendom har Andreas i samarbeid med en partner bygget opp NE Kunnskap AS, den største undervisnings- og konferansetilbyderen innen næringseiendom i Norge. Organisasjonen tilbyr en rekke opplæringsprogrammer og sponser flere store konferanser, blant annet den populære Citykonferansen.

De siste 10 årene har Andreas også vært en aktiv eiendomsinvestor i Oslo. Gjennom å kjøpe, utvikle og forvalte eiendommer har han med dette tilegnet seg en unik kunnskap rundt byens bevegelser og utviklingspotensialer. I 2010 var han med på å grunnlegge House of Business AS, et selskap som tilbyr fleksible arbeidsplassløsninger plassert på flere sentrale steder i Oslo.

Andreas er også styremedlem i ilas AS og ilas amb AS, to organisasjoner som er spesialiserte i arbeidsopplæringsprogrammer for mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Andreas har en Bachelor i Business Administration fra Baylor University.

← Tilbake