Personvernerklæring

Urban Jungle Gruppen er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av Urban Jungle AS samt dets til enhver tid eide datterselskaper (‘’Urban Jungle Gruppen’’).

Vår personvernerklæring gir informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter via ansatte, email korrespondanse, samarbeidspartnere, leverandører, undersøkelser, brukere av våre nettsider, deltakere på kurs og seminarer, nyhetsbrev, m.m.

Urban Jungle Gruppen søker etter beste evne å etterfølge den til enhver tid gjeldene personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning (GDPR). Vår personvernerklæring gir informasjon om hvordan Urban Jungle Gruppen behandler dine personopplysninger samt hvilke rettigheter du du har.

1. Behandlingsansvarlig

Urban Jungle AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen til Urban Jungle AS er:

Adresse: Niels Juels gate 7, 0272 Oslo
E-post: info@urbanjungle.no
Organisasjonsnummer: 912 823 296

Urban Jungle Gruppen består av følgende selskaper: Urban Jungle AS, Urban Jungle Investments AS, Urban Jungle Consulting AS, Urban Jungle Brokerage AS, og Urban Jungle Agency AS.

2. Hvilke personopplysninger behandles & hva brukes de til?

Urban Jungle Gruppen registrerer fornavn, etternavn, stilling, firma, adresse, epost, telefonnummer, samt annen relevant info der det er naturlig for å følge opp henvendelser og/eller utføre aktiviteter, tjenester, m.m. Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som påmeldt til kurs og seminarer eller nyhetsbrev, organisere arrangementer, sende deg brosjyrer, invitasjoner eller annen informasjon om våre tjenester og aktiviteter, og for å kunne besvare henvendelser fra brukere og andre. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi søker etter beste evne å gi deg valgmuligheter mtp. dine interessefelt ifm. med registrering i våre systemer.

3. Utlevering av personopplysninger

Urban Jungle Gruppen vil kun dele personopplysninger med tredjeparter som selskapet benytter ifm. a) drift av nødvending IT- og kommunikasjons infrastruktur, b) gjennomføring av oppdrag, c) markedsaktiviteter, d) nyhetsbrev, og e) undersøkelser. Vi søker å benytte anerkjente leverandører der eksterne tjenester trengs og søker å benytte aktører som faller under tilsvarende personvernlovgivning. Våre leverandører kan ikke benytte personopplysninger vi samler til eget formål.

Urban Jungle Gruppen vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Det presiseres at man i visse tilfeller kan være lovpålagt å utlevere personopplysninger til f. eks. diverse offentlige myndigheter, politi, etc, skulle de fremme krav om det.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Urban Jungle Gruppen behandler om deg.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å kontakte oss på info@urbanjungle.no.

5. Sletting av personalopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Du kan til enhver tid trekke tilbake et samtykke. Vi vil da slette dine personopplysninger umiddelbart. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger.

Mottakere av våre nyhetsbrev og andre utsendelser kan til enhver tid gi beskjed om at ytterligere utsendelser ikke ønskes mottatt.

6. Informasjonskapsler

Urban Jungle Gruppen benytter Google Analytics ifm. analyse av trafikk til sin nettside. Dette gjøres primært via bruk av cookies (informasjonskapsler) plassert på nettsiden til Urban Jungle. Dette betyr at din IP adresse blir registrert for bruk i evaluering av din aktivitet på våre nettsider, som igjen gjør oss i stand til å fortløpende forbedre våre nettsider. Bruk av informasjonskapsler krever ditt samtykke.

7. Sikkerhet vdr personopplysninger

Urban Jungle Gruppen er opptatt av konfidensialitet i alt de foretar seg og har gode sikkerhetsrutiner som beskytter dine personopplysninger.

8. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 15. juli 2018. Urban Jungle Grupper forbeholder seg retten til å endre denne fra tid til annen. Endringer kunngjøres kun på våre nettsider.

9. Spørsmål, klager, etc

Har du spørsmål vdr. Urban Jungle Gruppens behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på info@urbanjungle.no.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står i denne personvernerklæringen, dine valg, samtykker, el.l., eller at vi på andre måter ikke følger personvernlovgivningen, ber vi om at du kontakter oss.

Du har også anledning til å rette formell klage til Datatilsynet ved brudd på gjeldene personvernlovgivning.

Oslo, 15.07.18